Svaki sudionik svojom prijavom izravno je suglasan da na događaju sudjeluje na osobnu odgovornost te da je upoznat s pravilima i propisima događaja, kao i s rizicima koje ono podrazumijeva. Sudionik se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora događaja bilo prema sudionicima ili trećim osobama.Svojom prijavom sudionik potvrđuje da je u odgovarajućoj psihofizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu događaja te se obvezuje nositi svu propisanu obveznu opremu tijekom događaja.

Svjestan sam da je moje sudjelovanje u projektu donekle rizično. Međutim, potvrđujem da organizator događaja, niti partneri događaja ni na koji način nisu krivi ako se ozlijedim. Imam važeće osiguranje od osobne odgovornosti i osiguranje od ozljede koja pokrivaju moje sudjelovanje. Ako prouzročim štetu ijednoj drugoj osobi ili imovini, preuzimam krivnju i pobrinut ću se da organizator, Planinarski klub Gorštak Osijek i nijedan partner događaja ne pretrpe nikakvu s tim povezanu štetu. Pristao sam se pridržavati organizatorovih pravila događaja i sigurnosti za vlastito dobro i dobro drugih osoba. Provjeriti ću svoju opremu i donijeti na događaj jedino ako je ispravna, valjano održavana i prikladna za događanje i svjestan sam da će mi sudjelovanje biti dozvoljeno tek nakon pozitivnog pregleda na licu mjesta i/ili provjere sigurnosti. Organizator i njegovi partneri mogu u bilo kojem trenutku odbiti moje sudjelovanje.